Stray Dogs

Jiao you

Watch film trailer

film details

Country(ies): Taiwan/France

Language(s): Mandarin

Year: 2013

Running time: 138

Director(s): Tsai Ming-liang

Producer(s): Jacques Bidou, Marianne Dumoulin, Vincent Wang

Writer(s): Song Peng Fei, Tsai Ming-liang, Tung Chen Yu

Cinematographer(s): Liao Pen-jung, Sung Wen Zhong

Editor(s): Lei Chen Ching

With: Lee Kang-sheng, Lee Yi-cheng, Lee Yi-chieh

Print Source: The Cinema Guild/ gswindoll@cinemaguild.com